Vad är en replika?

Vad är en replika?

Replik, förr även replika, är en kopia av ett föremål som avses efterlikna originalet så långt som möjligt. Ofta används begreppet då kopian, till skillnad från en förfalskning, inte är skapad för att medvetet försöka lura betraktaren om att det rör sig om ett original. Exempelvis kan man skapa en replik av ett unikt konstföremål. När man skapar kopior av vapen och bilar talar man oftare om en replika, till exempel är bilen AC Cobra flitigt replikerad. Kopior av fartyg kallas fartygsrepliker. Andra exempel på repliker är återskapandet av ett förstört eller försvunnet föremål, exempelvis ostindiefararen Götheborg.

Källa: Wikipedia

Startsida